Kilde: Kirke Såby Fodbold Onsdag d. 12. apr. 2017 - kl. 15:48
Opdateret mandag d. 10. aug. 2020 - kl. 17:11

Indbydelse til generalforsamling

Information om klubbens generalforsamling 2017

Kære medlemmer, ledere, forældre mfl.


Hermed indbydes til Såby Fodbold’s

GENERALFORSAMLING 2017

Som afholdes

Mandag 6. marts, klokken 19.00

Cafeteriet i Såby Hallen (Egevej 6)


Dagsorden til Generalforsamling:

1. Valg af dirigent og 2 eller flere stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Ad 4: Forslags sendes til formanden på e-mail: jan.wensien@nypost.dk senest d. 20. februar.

Ad 5: Alle 7 bestyrelsesmedlemmer blev valgt i 2016 for 2 år, derfor er ingen på valg.

Vi er dog interesseret i at få valgt en ekstra person i bestyrelsen, da vi godt kan bruge en ekstra hånd.


VH

Bestyrelsen

Mød redaktionen
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Eline Krarup ek@vores-mediehus.dk