Indbydelse til generalforsamling

dato

Nyheden er fra Kirke Såby Fodbold

Information om klubbens generalforsamling 2017

Kære medlemmer, ledere, forældre mfl.


Hermed indbydes til Såby Fodbold’s

GENERALFORSAMLING 2017

Som afholdes

Mandag 6. marts, klokken 19.00

Cafeteriet i Såby Hallen (Egevej 6)


Dagsorden til Generalforsamling:

1. Valg af dirigent og 2 eller flere stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Ad 4: Forslags sendes til formanden på e-mail: jan.wensien@nypost.dk senest d. 20. februar.

Ad 5: Alle 7 bestyrelsesmedlemmer blev valgt i 2016 for 2 år, derfor er ingen på valg.

Vi er dog interesseret i at få valgt en ekstra person i bestyrelsen, da vi godt kan bruge en ekstra hånd.


VH

Bestyrelsen

Kilde: Kirke Såby Fodbold