Lejre Kommune godkender nyt rideanlæg i Kyndeløse

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune giver grønt lys til nyt rideanlæg i Kyndeløse

En ny ridebane ser dagens lys i Kyndeløse efter at Lejre Kommune har givet den nødvendige landzonetilladelse til projektet. Tilladelsen åbner op for muligheden for ikke blot at anlægge en ridebane men også for at foretage ændringer i en allerede eksisterende bygning. Denne bygning er nu godkendt til at huse op til fire heste samt et privat hobbyrum.

Den pågældende ejendom, der skal rumme det nye rideanlæg, er placeret på adressen Kyndeløsevej 23, i den idylliske del af 4070 Kirke Hyllinge. Når det skrives til matriklen, er det præcist ejendommens matr.nr. 1a i Kyndeløse By, Kirke Hyllinge, der er tale om.

Den officielle tilladelse blev ført i bogen den 8. april 2024, hvilket betyder at projektet fra denne dato kan gå fra plan til virkelighed. Tilladelsen er tildelt i overensstemmelse med det der står i planlovens § 35, stk. 1, der omfatter landzonetilladelser.

Med denne afgørelse har Lejre Kommune ikke kun anerkendt værdien i at tilføje yderligere rekreative tilbud for sine borgere men også anerkendt den positive effekt sådan et anlæg kan have for det lokale samfund. Kyndeløse og omegns hesteejere, samt hobbyentusiaster, har nu et nyt lokalt punkt at samles om.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/april/landzonetilladelse-til-anlaeg-af-ridebane-m-m/

Kilde: Lejre Kommune