Lejre Kommune involverer borgerne i udformningen af en ny børne- og ungepolitik

Foto: Lejre Kommune.
dato

Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune søger at forbedre de unges liv med aktiv borgerinddragelse

Lejre Kommune har sat gang i processen med at udforme en ny børne- og ungepolitik, hvis mål er at forbedre livskvaliteten for børn og unge i kommunen. Forud for dette arbejde har kommunen høstet værdifulde indsigter fra sine borgere. Over 230 indbyggere, herunder børn, unge, forældre og fagfolk, har ydet deres bidrag gennem diverse møder, tilrettelagt for at opsamle input til den nye politik.

For at sikre en bred og inkluderende inddragelsesproces, har kommunen også åbnet op for, at borgere kan give deres input online på hjemmesiden vores.lejre.dk fra den 15. februar frem til den 3. marts. Dette er et initiativ, der styrker målsætningen om at skabe en politik, der realistisk afspejler behovene og ønskerne hos Lejres børn og unge samt deres familier.

Udvalgsformand Lotte Greve lægger stor vægt på, at inddragelsen af borgernes perspektiver er essentiel for at forme en politik, der både er relevant og repræsentativ for alle dem, den angår. Målet er at formulere en politik, der er så overkommelig og lettilgængelig, at den kan formidles på en enkelt plakat. Denne tilgang udgør en ny måde at tænke politikdokumenter på, idet den lægger op til klarhed og enkelthed i kommunikationen med borgerne.

Efter en planlagt høringsrunde i slutningen af maj, forventes den endelige børne- og ungepolitik at blive vedtaget af kommunalbestyrelsen i august. Den kommende politik vil afløse den nuværende fra 2007, signalerende en nye æra i kommunens forpligtelse over for sine yngste borgere.

Intentionen bag den nye børne- og ungepolitik i Lejre Kommune er tydelig: At skabe en ramme, der aktivt forbedrer børn og unges liv i kommunen gennem direkte engagement og en demokratisk proces, der involverer de mennesker, politikken vil påvirke. Lejre Kommune ser denne tilgang som afgørende for at sikre, at den kommende politik bliver så relevant og virkningsfuld som muligt.

https://www.lejre.dk/nyheder/nyheder/2024/februar/ny-borne-og-ungepolitik-pa-vej/

Kilde: Lejre Kommune